krajobraz polityczny

Jak donoszą dziś zewsząd media wyniki niedawnych wyborów parlamentarnych w Polsce, ogłoszone w ostatnich sondażach late poll, zdają się nie przynieść radykalnych zmian w polityce Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Analitycy z Morgan Stanley, jednego z najważniejszych banków inwestycyjnych na świecie, prognozują, że choć wyniki te przynoszą zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości, opozycja może liczyć na większość parlamentarną, co nie wpłynie zbytnio na aktualną strukturę RPP.

Zgodnie z sondażami late poll, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 36,6 proc. głosów, co przekłada się na 198 mandatów w Sejmie, podczas gdy opozycja może łącznie liczyć na 248 mandatów, co stanowi większość parlamentarną. Eksperci Morgan Stanley wskazują, że w związku z tym, po wyborach nie można spodziewać się drastycznych zmian w polityce RPP.

Warto podkreślić, że Rada Polityki Pieniężnej od pewnego czasu utrzymuje stałą politykę stóp procentowych. Mimo pewnych spekulacji co do możliwych zmian, eksperci uważają, że wyniki wyborów nie wpłyną znacząco na obecne kierunki działań RPP.

"Eksperci banku inwestycyjnego Morgan Stanley uważają, że mimo wyników wyborów, które mogą wskazywać na zmiany w strukturze politycznej, polityka RPP nie ulegnie radykalnym zmianom. Chociaż Narodowy Bank Polski (NBP) sugeruje możliwość dalszej obniżki stóp procentowych, eksperci prognozują raczej ostrożniejszą postawę NBP, oczekując, że bank centralny poczeka na większą jasność w kwestiach polityki fiskalnej" - napisano w notatce banku.

Jednym z kluczowych momentów w ostatnim czasie była wrześniowa decyzja RPP o obniżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych. To zaskoczenie miało wpływ na rynki finansowe i wywołało dyskusję na temat aktualnej polityki gospodarczej. Mimo to, eksperci uważają, że decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Warto zauważyć, że decyzja RPP o obniżce stóp procentowych we wrześniu wzbudziła pewne kontrowersje i była komentowana jako zaskoczenie na rynku. Niemniej jednak, większość ekspertów jest zdania, że była to zgodna z oczekiwaniami reakcja na spadek inflacji w tamtym okresie" - podkreślił Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB.

Zmiany w polityce pieniężnej RPP pozostają jednym z kluczowych elementów, które będą monitorowane w kontekście nowych wyników wyborów. Eksperci Morgan ...

Wyniki niedawnych wyborów parlamentarnych w Polsce, ogłoszone w ostatnich sondażach late poll, zdają się nie przynieść radykalnych zmian w polityce Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Analitycy z Morgan Stanley, jednego z najważniejszych banków inwestycyjnych na świecie, prognozują, że choć wyniki te przynoszą zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości, opozycja może liczyć na większość parlamentarną, co nie wpłynie zbytnio na aktualną strukturę RPP.

Czytaj więcej 16 października 2023

Cena akcji Pekao SA w dniu poniedziałek, 28 sierpnia, przyciągnęła uwagę inwestorów, otwierając drzwi do analizy, jak gigantyczny sektor bankowy rozpoczął ostatni wakacyjny tydzień. W czasach dynamicznych zmian na rynkach finansowych, szczególnie w sektorze bankowym, niezwykle ważne jest zrozumienie czynników wpływających na zmienność i wydźwięk notowań. Ten artykuł zajmie się analizą zmienności kursu akcji Pekao SA, przyglądając się zarówno wydarzeniom rynkowym, gospodarczym oraz politycznym, które miały wpływ na tę sytuację, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Czytaj więcej 28 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu