Korzyści dla emerytów 15 lutego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na rok 2024, który wynosi 112,12 proc. To oznacza, że emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc., co jest jednym z najwyższych wskaźników waloryzacji w ostatnich latach. Od 1 marca 2024 roku najniższa emerytura brutto wyniesie 1780,96 zł, co stanowi wzrost o 192,52 zł w porównaniu z poprzednimi kwotami.

Kwota 13. emerytury i kto ma do niej prawo?

13 emerytura przysługuje emerytom i rencistom podlegającym ubezpieczeniom społecznym w różnych instytucjach, takich jak ZUS, KRUS, czy zakłady emerytalne MON i MSWIA. Prawo do niej mają także osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, renty z tytułu niezdolności do pracy, oraz inne świadczenia związane z emeryturami.

>> czytaj także: Zmiany w formularzach PIT. Podatki 2024 – jak można rozliczyć PIT?

Wysokość 13. emerytury w 2024 roku

13 emerytura w 2024 roku będzie równa kwocie minimalnej emerytury obowiązującej po marcowej waloryzacji. Oznacza to, że jej wartość brutto wyniesie 1780,96 zł, co przekłada się na 1620,67 zł netto.

Kiedy otrzymamy 13. emeryturę?

Większość osób uprawnionych otrzyma 13. emeryturę wraz z kwietniową wypłatą świadczenia, natomiast osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają ją nieco później, w maju 2024 roku.

Dzięki podanym wskaźnikom waloryzacji emerytur emeryci mogą przygotować się na otrzymanie dodatkowego świadczenia, które stanowi ważne wsparcie finansowe dla wielu osób w wieku emerytalnym.

...

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na rok 2024, który wynosi 112,12 proc. To oznacza, że emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc., co jest jednym z najwyższych wskaźników waloryzacji w ostatnich latach. Od 1 marca 2024 roku najniższa emerytura brutto wyniesie 1780,96 zł, co stanowi wzrost o 192,52 zł w porównaniu z poprzednimi kwotami.

Czytaj więcej 15 lutego 2024
facebook linkedin link search star star-empty menu