kontrakty CFD na akcje

https://www.youtube.com/watch?v=yj1QV48rJR0&list=PL3UpMDmnaiL7mYqU0_5Dl0JfvU_5lyD5b&index=1&pp=iAQB

Co to kontrakt CFD?

Kontrakt różnicy kursowej (z ang. Contract For Difference, w skrócie CFD) to rodzaj instrumentów pochodnych, który umożliwia spekulowanie inwestorom na zmianę ceny danego aktywa bazowego. Za pośrednictwem kontraktów CFD można grać na spadek lub wzrost notowań aktywów takich jak: akcje, indeksy giełdowe, surowce czy kursy walutowe.

Warto zaznaczyć, że spekulując za pośrednictwem kontraktu różnicy cenowej nie zostaje się właścicielem aktywa, zawartego w kontrakcie, tylko inwestor zawiera umowę z dostawcą kontraktu (najczęściej brokerem). W ramach umowy obydwie strony zobowiązują się do wymiany kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a zamknięcia pozycji, która wynika bezpośrednio za zmian ceny aktywów zawartych w kontrakcie CFD. Tym samym inwestor może „założyć się” z brokerem o wzrost lub spadek notowań danego aktywa pochodnego (bez fizycznego jego posiadania) np. ceny złota (XAUUSD) i w zależności od tego, czy cena zachowała się zgodnie z treścią kontraktu, może wypłacić zyski, lub ponieść straty jeżeli kurs zachował się odwrotnie do założeń.

Kontrakty różnicy kursowej CFD są coraz częstszą alternatywą dla kontraktów terminowych futures. Jednak w przeciwieństwie do nich CFD nie posiadają określonej daty wygaśnięcia.

facebook linkedin link search star star-empty menu