indeksy akcji 2 października

Poniedziałek, 2 października, przyniósł dynamiczne ruchy na rynku finansowym, szczególnie w kontekście notowań PKO BP - jednego z największych i najbardziej znaczących banków w Polsce. Inwestorzy z niecierpliwością obserwowali wykresy i analizowali cenę akcji PKO BP, poszukując istotnych zmian, które mogą wpłynąć na ich decyzje inwestycyjne. Warto przyjrzeć się, jakie czynniki wpływały na kurs tego banku i jakie trendy można było zauważyć na wykresach w tym kluczowym dniu. Zapraszamy do pogłębionej analizy notowań PKO BP, aby zrozumieć, co miało wpływ na cenę akcji tego ważnego gracza na polskim rynku finansowym.

Wykres PKO BP

Notowania PKO BP

W okresie od 29 czerwca 2023 roku do 2 października 2023 roku notowania spółki PKO BP przejawiały znaczną zmienność, stanowiąc źródło zainteresowania dla inwestorów na polskim rynku finansowym. Kurs odniesienia na dzień 28 czerwca 2023 roku wynosił 35,6200 zł. Warto zwrócić uwagę na istotne zmiany, które miały miejsce w trakcie tego okresu.

Kurs akcji PKO BP zanotował zmianę -2,53%, co równało się spadkowi o 0,9000 zł w porównaniu do kursu odniesienia. To istotne wydarzenie, które mogło być rezultatem różnych czynników wpływających na rynek finansowy.

Kurs akcji PKO BP osiągnął swoje minimum na poziomie 33,5300 zł w dniu 28 września 2023 roku. Z kolei maksymalną wartość, równą 40,8900 zł, odnotowano 31 lipca 2023 roku. Różnica między wartościami maksymalną a minimalną świadczy o dużej zmienności w analizowanym okresie.

Średnia wartość kursu w badanym okresie wyniosła 37,3824 zł, co może stanowić punkt odniesienia dla inwestorów oceniających ogólny trend kierunkowy.

Ogólny wolumen obrotu akcjami PKO BP w tym okresie wyniósł 136 709 776 sztuk. Średni wolumen wynosił 2 071 360 sztuk, co świadczy o aktywności inwestorów na rynku.

Wartość obrotów finansowych akcjami PKO BP sięgnęła 5 055,026 mln zł, a śre...

Poniedziałek, 2 października, przyniósł dynamiczne ruchy na rynku finansowym, szczególnie w kontekście notowań PKO BP – jednego z największych i najbardziej znaczących banków w Polsce. Inwestorzy z niecierpliwością obserwowali wykresy i analizowali cenę akcji PKO BP, poszukując istotnych zmian, które mogą wpłynąć na ich decyzje inwestycyjne. Warto przyjrzeć się, jakie czynniki wpływały na kurs tego banku i jakie trendy można było zauważyć na wykresach w tym kluczowym dniu. Zapraszamy do pogłębionej analizy notowań PKO BP, aby zrozumieć, co miało wpływ na cenę akcji tego ważnego gracza na polskim rynku finansowym.

Czytaj więcej 2 października 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu