godziny przelewów Peako

Bank Polska Kasa Opieki — Spółka Akcyjna, powszechnie znany jako Bank Pekao lub Pekao SA, to polski bank uniwersalny, który został założony 17 marca 1929 r. jako państwowy baxnk komercyjny w formie spółki akcyjnej. Obecnie kontrolę nad bankiem sprawują Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR), wśród których Skarb Państwa jest właścicielem kontrolnych pakietów akcji. Bank Pekao, działający od 1929 r., obsługuje ponad 6,1 mln klientów oraz oferuje usługi takie jak: private banking, zarządzania aktywami i działalności maklerskiej. Jest partnerem wielu korporacji w Polsce.

Historia Banku Pekao SA

Początki historii Banku Pekao okresu dwudziestolecia międzywojennego.  Z tego powodu jego historię można podzielić na kilka okresów:

Dwudziestolecie międzywojenne (1918 – 1939)

Bank Pekao powstał w 1929 r. z inicjatywy Henryka Grubera, ówczesnego prezesa Pocztowej Kasy Oszczędności. Miał być to pierwszy bank, który umożliwi obsługę Polaków mieszkających za granicą (mowa tutaj o 8 mln Polaków). Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (tak pierwotnie nazywał się Bank Pekao) został powołany do życia 17 marca 1929 r., w rejestrze handlowym znalazł się jeszcze pod koniec października tego samego roku.  Pierwszymi akcjonariuszami spółki zostali: Pocztowa Kasa Oszczędności, Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny. Pierwsze placówki Pekao zaczęły się pojawiać we Francji, USA, Argentynie czy w Tel Awiwie. Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej w 1939 r., bank posiadał swoje przedstawicielstwa w stolicach państw, w których osiedlała się Polonia.

Placówka banku w Tel Awiwie (1935)

Źródło: Czytaj więcej

Bank Polska Kasa Opieki — Spółka Akcyjna, powszechnie znany jako Bank Pekao lub Pekao SA, to polski bank uniwersalny, który został założony 17 marca 1929 r. jako państwowy baxnk komercyjny w formie spółki akcyjnej. Obecnie kontrolę nad bankiem sprawują Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR), wśród których Skarb Państwa jest właścicielem kontrolnych pakietów akcji. Bank Pekao, działający od 1929 r., obsługuje ponad 6,1 mln klientów oraz oferuje usługi takie jak: private banking, zarządzania aktywami i działalności maklerskiej. Jest partnerem wielu korporacji w Polsce.

Czytaj więcej 11 września 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu