gdzie kupić fałszywe pieniądze

Jak donoszą media, nadchodzi nowa zmiana w krajobrazie bankomatów w Polsce, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji gotówkowych. Już za niewiele ponad miesiąc, z dniem 23 września 2023 roku, wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, nakładające na banki obowiązek wyposażenia 40 procent bankomatów w kraju w systemy barwienia banknotów. Nowe przepisy mają skutecznie przeciwdziałać atakom na bankomaty oraz zapewnić większe bezpieczeństwo zarówno klientom, jak i instytucjom finansowym.

W praktyce oznacza to, że systemy neutralizacji znaków pieniężnych IBNS (Intelligent Banknote Neutralisation Systems) będą miały zdolność barwienia banknotów w przypadku wykrycia próby obrabowania bankomatu. Jednakże dostosowanie istniejących urządzeń do nowych regulacji wiąże się z istotnymi kosztami. Operatorzy bankomatów podkreślają, że proces modernizacji jest kosztowny, a jego wpływ na dostępność do bankomatów i ich opłacalność budzi obawy.

Od kiedy bankomaty będą rozpoznawały i naznaczały fałszywe banknoty?

Rozwiązanie to, które ma przeciwdziałać rosnącej przestępczości związanej z włamaniem do bankomatów, jest oparte na stosowaniu bezpiecznych i nieusuwalnych środków barwiących, które reagują na różne rodzaje ataków, takie jak cięcie, szlifowanie czy użycie gazu i materiałów wybuchowych. Nowe zabezpieczenia będą musiały być zainstalowane przez dostawców usług płatniczych lub inne podmioty świadczące usługi na rzecz wydawcy instrumentu płatniczego, co w praktyce oznacza banki oraz operatorów sieci bankomatów.

Czy każdy bankomat będzie wykrywał fałszywki?

Nie wszystkie bankomaty będą musiały zostać wyposażone w te dodatkowe zabezpieczenia. Zgodnie z przepisami, co najmniej 40 proc. wszystkich posiadanych bankomatów, z wyłączeniem tych znajdujących się wewnątrz obiektów pod stałą, bezpośrednią ochroną fizyczną, będzie objętych tym obowiązkiem. Bankomaty w centrach handlowych stanowią przykład urządzeń objętych stałą ochroną fizyczną.

Po co bankomaty będą posiadać technologie IBNS? Na czym ma to polegać? Czy musimy się obawiać?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla, że nowe przepisy mają n...

Jak donoszą media, nadchodzi nowa zmiana w krajobrazie bankomatów w Polsce, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji gotówkowych. Już za niewiele ponad miesiąc, z dniem 23 września 2023 roku, wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, nakładające na banki obowiązek wyposażenia 40 procent bankomatów w kraju w systemy barwienia banknotów. Nowe przepisy mają skutecznie przeciwdziałać atakom na bankomaty oraz zapewnić większe bezpieczeństwo zarówno klientom, jak i instytucjom finansowym.

Czytaj więcej 25 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu