depozyt

Kiedy planujesz zaciągnąć kredyt, istnieje kilka kluczowych pojęć, które warto poznać już na etapie poszukiwania najlepszych ofert. Jednym z tych pojęć jest oprocentowanie nominalne. Czy jednak zrozumienie tego parametru wystarcza do rzetelnej oceny atrakcyjności kredytu? W tym artykule przyjrzymy się oprocentowaniu nominalnemu oraz Rzeczywistej Rocznego Stopy Oprocentowania (RRSO), odkrywając, co warto wziąć pod uwagę przy wyborze oferty kredytowej.

Oprocentowanie nominalne. Podstawowe informacje

Oprocentowanie nominalne kredytu to stawka, którą instytucje finansowe podają jako jeden z kluczowych parametrów oferty, obok RRSO. Jest to roczna stopa oprocentowania, która pozwala określić koszt zobowiązania w skali roku. Warto jednak pamiętać, że oprocentowanie nominalne to tylko część prawdy dotyczącej kosztów kredytu.

Czym jest oprocentowanie nominalne?

Oprocentowanie nominalne stanowi cenę pożyczki ustaloną między kredytobiorcą a instytucją finansową. To procentowy udział odsetek, który zostanie naliczony rocznie od kapitału. Należy jednak podkreślić, że oprocentowanie nominalne nie uwzględnia dodatkowych kosztów, takich jak prowizje czy ubezpieczenie.

Gdzie znaleźć oprocentowanie nominalne?

Informacje dotyczące oprocentowania nominalnego są dostępne w materiałach informacyjnych, symulacjach kredytowych oraz w umowie kredytowej. Starannie analizując te dokumenty, można znaleźć klarowne informacje na temat wysokości oprocentowania nominalnego.

Jak obliczyć oprocentowanie nominalne?

Aby obliczyć oprocentowanie nominalne, warto zrozumieć, że wynika ono z połączenia stopy bazowej i marży banku. Stopa bazowa, np. WIBOR, jest referencyjną wysokością oprocentowania na rynku międzybankowym. Marża to zysk banku. Dodając je razem, otrzymujemy oprocentowanie nominalne.

Maksymalne oprocentowanie kredytu

Przepisy prawa ograniczają maksymalne oprocentowanie kredytu. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, nie może ono przekroczyć dwukrotności stopy referencyjnej NBP powiększonej o 3,5 p.p. To zabezpiecza kredytobiorców przed nadmiernymi kosz...

Kiedy planujesz zaciągnąć kredyt, istnieje kilka kluczowych pojęć, które warto poznać już na etapie poszukiwania najlepszych ofert. Jednym z tych pojęć jest oprocentowanie nominalne. Czy jednak zrozumienie tego parametru wystarcza do rzetelnej oceny atrakcyjności kredytu? W tym artykule przyjrzymy się oprocentowaniu nominalnemu oraz Rzeczywistej Rocznego Stopy Oprocentowania (RRSO), odkrywając, co warto wziąć pod uwagę przy wyborze oferty kredytowej.

Czytaj więcej 25 stycznia 2024
facebook linkedin link search star star-empty menu