Departament Programów Publicznych ESG

PKO Bank Polski, będąc jednym z czołowych graczy na krajowym rynku finansowym, wprowadził innowacyjną inicjatywę wspierającą rozwój ekologiczny wśród wspólnot mieszkaniowych. Współpracując z innymi instytucjami, bank zdecydował się na oferowanie kredytu z prowizją 0% dla realizacji celów związanych z ekologią. Kluczowym elementem tej oferty jest możliwość skorzystania z programu dopłat na termomodernizację i remont budynków, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki temu innowacyjnemu podejściu, wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, co znacząco obniża koszty modernizacji i zwiększa efektywność energetyczną ich nieruchomości.

PKO Bank Polski, poprzez tę nową ofertę, angażuje się w rozwój zrównoważony poprzez inwestycje ekologiczne, które przyczyniają się do poprawy jakości życia dla mieszkańców w całym kraju. Bank umożliwia wspólnotom dostęp do finansowania z prowizją 0% dla projektów ekologicznych, takich jak zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, modernizacja i termomodernizacja nieruchomości, budowa miejsc parkingowych i ładowarek do pojazdów elektrycznych, a także inne inicjatywy wspierające zrównoważony rozwój.

Radosław Hutnik, Dyrektor Pionu Bankowości Przedsiębiorstw, nadzorujący pracę Departamentu Programów Publicznych ESG w PKO Banku Polskim, podkreślił znaczenie tej inicjatywy jako wsparcie dla lokalnych społeczności w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Bank wierzy, że poprzez takie działania, wspomaga dążenia do szybkiego wdrażania ekologicznych rozwiązań, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia celów globalnych w obszarze ESG.

Nowa oferta PKO Banku Polskiego umożliwia wspólnotom realizację szeregu celów EKO, takich jak termomodernizacja budynków, montaż źródeł odnawialnych energii, zakup i instalacja stojaków na rowery czy rozwijanie zielonych podwórek i placów zabaw. Bank udostępnia także program dopłat we współpracy z BGK, co dodatkowo wspiera finansowanie projektów ekologicznych.

Kredyt z prowizją 0% stanowi doskonałe rozwiązanie, oferując wspólnotom nie tylko niższe koszty finansowania, lecz także niższe koszty eksploatacji budynków. Maksymalny okres kredytowania sięga nawet 20 lat, a udział BGK w programie dopłat pozwala na znaczne obniżenie kosztów modernizacji. Dzięki tej inicjatywie, PKO Bank Polski staje się partnerem dla tych, którzy pragną działać na rzecz ekologii, przyspieszając tym samym proces transformacj...

facebook linkedin link search star star-empty menu