czynniki polityczne

Dziś, w piątek 18 sierpnia, skupiamy się na tym, jak akcje Pekao SA reagują na zmieniający  się klimat rynkowy. Prześledzimy również bieżącą sytuację na światowych rynkach finansowych, a także skoncentrujemy się na ogólnych trendach w sektorze bankowym. Analizując wpływ różnorodnych czynników, zarówno ekonomicznych, politycznych, jak i rynkowych, postaramy się zrozumieć, jakie czynniki mogą wpłynąć na dzisiejsze ruchy cenowe oraz ogólne tendencje w sektorze bankowym i na globalnych rynkach finansowych. Zachęcamy do lektury, aby uzyskać pełniejszy obraz bieżącej sytuacji inwestycyjnej i dowiedzieć się, jak może się ona kształtować w ciągu tego dnia na rynkach finansowych.

Wykres Pekao SA

Notowania Pekao SA

W ciągu ostatniego miesiąca notowania akcji Pekao SA wykazywały znaczną zmienność na rynku. Kurs odniesienia wynosił 112,2000 złotych w dniu 14 lipca 2023 roku. W kolejnych dniach zaobserwowano spadek o -5,88%, co stanowiło stratę w wysokości -6,6000 złotych w wartości akcji.

W analizowanym okresie, wartość akcji osiągnęła swoje minimum na poziomie 105,1000 złotych w dniu 17 sierpnia 2023 roku, natomiast maksimum zostało zarejestrowane na poziomie 119,6000 złotych w dniu 31 lipca 2023 roku. Średnia wartość notowań wynosiła 113,9087 złotych.

Wolumen obrotu, który mierzy aktywność rynkową, był znaczny, gdzie przeprowadzono łącznie 11 115 058 transakcji, a średni wolumen wynosił 483 263 sztuki akcji. Całkowite obroty wyniosły 1 263,959 mln złotych, a średnie obroty wynosiły 54,955 mln złotych.

...

Dziś, w piątek 18 sierpnia, skupiamy się na tym, jak akcje Pekao SA reagują na zmieniający  się klimat rynkowy. Prześledzimy również bieżącą sytuację na światowych rynkach finansowych, a także skoncentrujemy się na ogólnych trendach w sektorze bankowym. Analizując wpływ różnorodnych czynników, zarówno ekonomicznych, politycznych, jak i rynkowych, postaramy się zrozumieć, jakie czynniki mogą wpłynąć na dzisiejsze ruchy cenowe oraz ogólne tendencje w sektorze bankowym i na globalnych rynkach finansowych. Zachęcamy do lektury, aby uzyskać pełniejszy obraz bieżącej sytuacji inwestycyjnej i dowiedzieć się, jak może się ona kształtować w ciągu tego dnia na rynkach finansowych.

Czytaj więcej 18 sierpnia 2023

Dziś, piątek 18 sierpnia, to istotny dzień dla inwestorów, gdyż nasza uwaga skupia się na tym, jak akcje Santandera zachowują się w obliczu zmieniającej się sytuacji rynkowej. W tym artykule przeanalizujemy wpływ różnorodnych czynników, zarówno ekonomicznych, jak i politycznych, na notowania akcji Santandera oraz przyjrzymy się, jakie wydarzenia mogą wpłynąć na obecne ruchy cenowe i ogólne tendencje na światowych rynkach finansowych. Zachęcamy do lektury, aby zrozumieć, jak może kształtować się obecny krajobraz inwestycyjny i jakie scenariusze mogą mieć wpływ na nasze decyzje inwestycyjne w ciągu dnia.

Czytaj więcej 18 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu