boś rzeszów

BOŚ Bank, czyli Bank Ochrony Środowiska S.A., to stosunkowo młody bank komercyjny z siedzibą w Warszawie, którego historia sięga roku 1991, a od 1997 roku notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest to instytucja finansowa, która specjalizuje się w udzielaniu wsparcia finansowego dla różnorodnych projektów o charakterze ekologicznym. Bank oferuje szeroki zakres produktów i usług, w tym kredyty na termomodernizację, instalacje gazowe w obiektach użyteczności publicznej na obszarach wiejskich, zakup sadzonek roślin potrzebnych do produkcji biomasy oraz finansowanie zakupu i montażu urządzeń służących ochronie środowiska. Te urządzenia obejmują rozwiązania mające na celu oszczędzanie wody i energii elektrycznej, zarządzanie odpadami oraz uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. Bank Ochrony Środowiska oferuje także wsparcie dla samorządów i przedsiębiorstw w procesie ubiegania się o dofinansowanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Historia BOŚ Bank

Poniżej w formie punktów zamieściłem najważniejsze wydarzenia w historii BOŚ Banku.

Lata 1990-1999

  • W 1990 r. decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego utworzono Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, a rok później wpisano go do rejestru handlowego.
  • W 1991 r., po raz pierwszy zatrudniono w banku ekologa oraz podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która dotyczyła zasad udzielania kredytów preferencyjnych na cele związane z ochroną środowiska.
  • W 1992 roku nawiązano pierwszą umowę o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie.
  • W 1993 roku BOŚ Bank dołączył do międzynarodowego systemu SWIFT oraz wprowadził system informatyczny def Bank Pro.
  • W 1994 roku podpisano akt notarialny tworzący spółkę Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz utworzono pierwsze konsorcjum finansowe z NFOŚiGW na projekty proekologiczne. Ponadto BOŚ Bank podpisał Deklarację ONZ „Bankowość a środowisko”, zobowiązując się do wspierania inwestycji zgodnych z zasadami ekorozwoju. W tym ...

BOŚ Bank, czyli Bank Ochrony Środowiska S.A., to stosunkowo młody bank komercyjny z siedzibą w Warszawie, którego historia sięga roku 1991, a od 1997 roku notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest to instytucja finansowa, która specjalizuje się w udzielaniu wsparcia finansowego dla różnorodnych projektów o charakterze ekologicznym.

Czytaj więcej 12 września 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu