Bankowość Biznesowa

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska ogłosiła, że w drugim kwartale osiągnęła zysk netto w wysokości 460 milionów złotych (spadek o 6% w porównaniu z poprzednim kwartałem; wzrost o 78% w porównaniu z rokiem poprzednim), a w pierwszym półroczu wyniósł on łącznie 948 milionów złotych (wzrost o 77% w porównaniu z rokiem poprzednim). Wzrost wyniku z działalności bankowej, efektywna kontrola kosztów, dobra jakość portfela kredytowego oraz poprawa pozycji kapitałowej i płynnościowej potwierdzają stabilność modelu biznesowego.

Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska, Przemek Gdański, podkreślił, że bank osiągnął solidne wyniki w kolejnym kwartale pomimo trwającego tworzenia rezerw związanych z ryzykiem portfela walutowego CHF. Pomimo ograniczenia dynamiki wzrostu kredytów spowodanego przez sytuację makroekonomiczną, bank nadal rozwija się w strategicznie ważnych segmentach rynku, takich jak Bankowość Detaliczna i Biznesowa, koncentrując się na Klientach premium oraz oferując różnorodne produkty oszczędnościowe i inwestycyjne. W obszarze Bankowości Korporacyjnej i MSP zauważalny jest stały wzrost wolumenów zrównoważonego finansowania. Prezes Gdański podkreślił również poprawę rentowności oraz wzmacnianie pozycji płynnościowej i kapitałowej banku, co umożliwia sukcesywne zmniejszanie ryzyka związanego z portfelem kredytów w CHF.

W drugim kwartale bank odnotował pewne zmiany w wartościach portfela kredytowego. Wartość portfela kredytów brutto Klientów indywidualnych spadła o 6,7% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając 37,5 miliarda złotych. W przypadku Klientów instytucjonalnych, wartość ta zmniejszyła się o 1,3%, osiągając 54 miliardy złotych. Bank odnotował znaczny spadek sprzedaży kredytów hipotecznych (94% w porównaniu z rokiem poprzednim) oraz lekki spadek sprzedaży kredytów gotówkowych (0,5% w porównaniu z rokiem poprzednim).

Liczba użytkowników korzystających z kanałów zdalnych, w tym aplikacji mobilnej GOmobile, również wzrosła. Bank systematycznie wdraża nowe rozwiązania cyfrowe, takie jak bramka płatnicza Axepta BNP Paribas oraz kalkulator emisji gazów cieplarnianych dla produkcji drobiu na platformie Agronomist.pl. Bank utrzymuje się na rynku jako lider w obszarze zrównoważonego finansowania.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki finansowe banku w drugim kwartale 2023 roku pokazują stabilność, poprawę wskaźników kapitałowych oraz rozwijanie się w strategicznych obszarach, pomimo wyzwań zwią...

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska ogłosiła, że w drugim kwartale osiągnęła zysk netto w wysokości 460 milionów złotych (spadek o 6% w porównaniu z poprzednim kwartałem; wzrost o 78% w porównaniu z rokiem poprzednim), a w pierwszym półroczu wyniósł on łącznie 948 milionów złotych (wzrost o 77% w porównaniu z rokiem poprzednim). Wzrost wyniku z działalności bankowej, efektywna kontrola kosztów, dobra jakość portfela kredytowego oraz poprawa pozycji kapitałowej i płynnościowej potwierdzają stabilność modelu biznesowego.

Czytaj więcej 18 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu