Bank Ochrony Środowiska S.A

BOŚ Bank, czyli Bank Ochrony Środowiska S.A., to stosunkowo młody bank komercyjny z siedzibą w Warszawie, którego historia sięga roku 1991, a od 1997 roku notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest to instytucja finansowa, która specjalizuje się w udzielaniu wsparcia finansowego dla różnorodnych projektów o charakterze ekologicznym. Bank oferuje szeroki zakres produktów i usług, w tym kredyty na termomodernizację, instalacje gazowe w obiektach użyteczności publicznej na obszarach wiejskich, zakup sadzonek roślin potrzebnych do produkcji biomasy oraz finansowanie zakupu i montażu urządzeń służących ochronie środowiska. Te urządzenia obejmują rozwiązania mające na celu oszczędzanie wody i energii elektrycznej, zarządzanie odpadami oraz uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. Bank Ochrony Środowiska oferuje także wsparcie dla samorządów i przedsiębiorstw w procesie ubiegania się o dofinansowanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

facebook linkedin link search star star-empty menu
Spis treści:
1. Historia BOŚ Bank
2. BOŚ S. A. — zarząd, akcjonariat, siedziba
3. BOŚ Bank — kontakt, telefon, adres
4. Jakie usługi świadczy BOŚ Bank — oferta. Co w znajdziemy w ofercie BOŚ Bank?
5. Oferta kredytowa dla Klientów Indywidualnych – podstawowe koszty i opłaty
6. Godziny przelewów BOŚ Bank
7. BOŚ Bank na giełdzie
8. Największe skandale BOŚ i gorące tematy związane z bankiem BOŚ Bank
9. Ciekawostki o BOŚ Bank