Alior Bank a innowacje w bankowości

Alior Bank to jeden z banków działających na polskim rynku bankowym, którego historia zaczęła się 1 września 2008 r., kiedy to otrzymał zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności. Jednak już trzy dni po tym wydarzeniu, bank ogłosił nabycie portfela kredytów ratalnych i pożyczek gotówkowych od HSBC Bank Polska S.A., reprezentując HSBC na polskim rynku detalicznym.

W 2012 roku Alior Bank zaskoczył branżę, uruchamiając pierwszy bank internetowy w Polsce, znany jako Alior Sync. W tym samym czasie wprowadzono innowacyjny proces kredytowy online, umożliwiający klientom uzyskanie kredytu wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej.

Kolejnym kamieniem milowym było debiutanckie wejście na warszawską giełdę papierów wartościowych pod koniec 2012 roku. Alior Bank zrealizował wówczas największą prywatną ofertę publiczną w historii GPW o wartości 2,1 mld zł. W wyniku tego sukcesu, bank znalazł się na liście spółek indeksu WIG30 we wrześniu 2013 r., a następnie dołączył do prestiżowego indeksu WIG20 w marcu 2014 r.

W kolejnych latach Alior Bank kontynuował swoją ekspansję poprzez przejęcia i fuzje. W 2014 r. nabył Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. św. Jana z Kęt, a rok później dokonał fuzji z Meritum Bank ICB. W maju 2016 r. grupa PZU zakupiła 25,26% udziałów w Alior Banku, otwierając nowe perspektywy dla obu instytucji.

Alior Bank konsekwentnie rozwijał swoją pozycję, dokonując kolejnych przejęć, w tym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego we Wrześni i Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

W listopadzie 2016 r. nastąpiła fuzja z wydzieloną częścią Banku BPH SA, co wzmocniło pozycję Alior Banku na rynku. Kolejne kroki obejmowały rejestrację oddziału banku w Rumunii i rozpoczęcie współpracy z T-Mobile Romania, co zaowocowało uruchomieniem Telekom Banking w sierpniu 2017 r.

W ten sposób, Alior Bank nie tylko zdobył zaufanie klientów w Polsce, ale także odniósł sukcesy na arenie międzynarodowej, zyskując uznanie za innowacyjne podejście do bankowości i strategiczne decyzje biznesowe.

Czytaj więcej - Czytaj więcej

Alior Bank to jeden z banków działających na polskim rynku bankowym, którego historia zaczęła się 1 września 2008 r., kiedy to otrzymał zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności. Jednak już trzy dni po tym wydarzeniu, bank ogłosił nabycie portfela kredytów ratalnych i pożyczek gotówkowych od HSBC Bank Polska S.A., reprezentując HSBC na polskim rynku detalicznym.

Czytaj więcej 29 września 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu