akcjonariusze Santander

Jednym z ważnych graczy na globalnej scenie finansowej jest Santander Bank Polska, instytucja bankowa o międzynarodowym zasięgu. Dnia 21 listopada, we wtorek, śledzimy kurs akcji Santander, kierując pytanie o cenę akcji tego banku - ile kosztują dzisiaj? Artykuł ma na celu dostarczenie aktualnych informacji dotyczących kursu akcji Santander w dniu 21 listopada. Pytanie to nie tylko stanowi punkt wyjścia do analizy obecnej sytuacji na rynku, ale również kluczowy element dla inwestorów, dążących do zrozumienia, w jaki sposób ta globalna instytucja finansowa reaguje na bieżące wydarzenia rynkowe i ekonomiczne.

Wykres Santander Bank Polska

Notowania Santander Bank Polska

W ostatnim kwartale notowania akcji Santander Bank Polska S.A. (SANPL) odzwierciedliły znaczącą zmienność, reagując na dynamiczne warunki panujące na rynku kapitałowym.

Kurs odniesienia wyniósł 370,4000 złotych, a notowania na dzień 21 listopada zanotowały imponujący wzrost o 32,83%, co równało się 121,6000 złotym. Ta dynamiczna zmiana odzwierciedlała intensywność ruchów cenowych i zainteresowanie inwestorów w analizowanym okresie. Najniższy kurs został odnotowany 19 września i wyniósł 340,4000 złotych, podczas gdy kurs osiągnął swoje maksimum na poziomie 499,6000 złotych 15 listopada. Różnica między najniższym a najwyższym kursem podkreślała istotną zmienność notowań akcji w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Średni kurs w analizowanym okresie wyniósł 398,6185 złotych. To ważne odniesienie, które pozwala ocenić, czy bieżące notowania są powyżej czy poniżej średniej.

Ogólny wolumen obrotu wyniósł 5 221 474 sztuki, co przekładało się na średni wolumen na poziomie 80 330 sztuk. Wysoki wolumen obrotu sugeruje zwiększoną aktywność inwestorów i intensywność handlu w analizowanym okresie.

Całkowite obroty akcji Santander Bank Polska wyniosły 2 085,833 miliona złotych, przy średnich obrotach wynoszących 32,090 miliona złotych. Te duże obroty świadc...

Jednym z ważnych graczy na globalnej scenie finansowej jest Santander Bank Polska, instytucja bankowa o międzynarodowym zasięgu. Dnia 21 listopada, we wtorek, śledzimy kurs akcji Santander, kierując pytanie o cenę akcji tego banku – ile kosztują dzisiaj? Artykuł ma na celu dostarczenie aktualnych informacji dotyczących kursu akcji Santander w dniu 21 listopada. Pytanie to nie tylko stanowi punkt wyjścia do analizy obecnej sytuacji na rynku, ale również kluczowy element dla inwestorów, dążących do zrozumienia, w jaki sposób ta globalna instytucja finansowa reaguje na bieżące wydarzenia rynkowe i ekonomiczne.

Czytaj więcej 21 listopada 2023

Podczas dzisiejszej sesji na giełdzie wiele uwagi inwestorów skupia się na dynamicznych ruchach kursu banku Santander. 10 października to dzień, który może przynieść ważne zmiany w notowaniach tej instytucji finansowej. W niniejszym artykule przeprowadzimy analizę, przyjrzymy się aktualnemu wykresowi oraz zbadamy zmienność, aby dostarczyć świeże spojrzenie na sytuację rynkową tego banku. Pozostaniesz na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi kursu Santander, otrzymasz wgląd w aktualne trendy i możliwe scenariusze rozwoju sytuacji na giełdzie. Warto zanurzyć się w analizę, aby lepiej zrozumieć, co kieruje notowaniami banku Santander w dzisiejszym dniu.

Czytaj więcej 10 października 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu