akcje

Jak donoszą media, Sejm dokonał wyboru nowego premiera w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego. 248 posłów opowiedziało się za powołaniem na stanowisko szefa rządu Donalda Tuska, podczas gdy 201 było przeciwnych, a nikt nie wstrzymał się od głosu. Donald Tusk, były przewodniczący Rady Europejskiej, pełnił funkcję premiera Polski przez 7 lat przed objęciem stanowiska w Brukseli. Jego powrót do krajowej polityki został przyjęty z pewnym zaskoczeniem, ale zdobył poparcie Sejmu.

W trakcie posiedzenia Sejmu, Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z liderów Trzeciej Drogi, podkreślił, że Donald Tusk zdecydował się "porzucić wygodne życie" i wrócić, by walczyć o wartości, takie jak demokracja, przyzwoitość i sprawiedliwość. Kosiniak-Kamysz docenił odwagę Tuska, który zaryzykował opuszczenie intratnego stanowiska w Brukseli na rzecz aktywnego udziału w polskiej polityce.

Kilka minut po tych słowach Sejm oficjalnie potwierdził wybór Donalda Tuska na stanowisko premiera Polski.

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska. Szczegóły finansowe nowego premiera

Z oświadczenia majątkowego Donalda Tuska za 2022 rok wynika, że polityk ten zgromadził znaczny majątek. Jego oszczędności w złotówkach sięgają 112 tys. zł, natomiast w walucie euro – 285 tys. euro, co przelicza się na około 1,2 mln złotych. Oświadczenie uwzględnia także inne źródła dochodów Tuska.

Wśród dochodów za rok 2022 znajdują się m.in. emerytura z Belgii, odsetki z oszczędności, prawa autorskie, emerytura z ZUS, prawa w Europejskiej Partii Ludowej (EPP), prawa autorskie za granicą oraz emerytura z Komisji Europejskiej. Dochody te sumują się do znacznej kwoty, co wskazuje na wysoką aktywność finansową Donalda Tuska.

Warto również zwrócić uwagę na zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku, który znajduje się w składnikach mienia ruchomego Tuska o wartości powyżej 10 tys. zł.

Oświadczenia majątkowe posłów: Jawność Informacji o finansach publicznych

Oświadczenia majątkowe posłów są obowiązkowe i jawne, a informacje w nich zawarte obejmują m.in. zasoby pieniężne, nieruchomości, udziały w spółkach handlowych, dochody z różnych źródeł, mienie ruchome o wartości powyżej 10 tys. ...

Jak donoszą media, Sejm dokonał wyboru nowego premiera w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego. 248 posłów opowiedziało się za powołaniem na stanowisko szefa rządu Donalda Tuska, podczas gdy 201 było przeciwnych, a nikt nie wstrzymał się od głosu. Donald Tusk, były przewodniczący Rady Europejskiej, pełnił funkcję premiera Polski przez 7 lat przed objęciem stanowiska w Brukseli. Jego powrót do krajowej polityki został przyjęty z pewnym zaskoczeniem, ale zdobył poparcie Sejmu.

Czytaj więcej 12 grudnia 2023

23 listopada 2023 roku stanowi kluczowy punkt odniesienia dla inwestorów obserwujących spółkę Santander na parkiecie giełdowym. Śledzenie zmian w kursie akcji Santander w ostatnich sześciu miesiącach pozwala na zrozumienie dynamiki, jaką przeżywa ta instytucja finansowa na tle rynku. Ruchy cenowe, wolumen obrotu i inne kluczowe wskaźniki dostarczają cennych informacji dotyczących kondycji spółki oraz zmiennego krajobrazu finansowego, w jakim działa.

Czytaj więcej 23 listopada 2023

W dniu 26 października, wszyscy zainteresowani rynkiem finansowym, a zwłaszcza akcjami PKO BP, z utęsknieniem wypatrują kolejnych wydarzeń. Dzisiejszy dzień obiecuje być istotny dla inwestorów śledzących kurs tej renomowanej spółki. Warto wnikliwie przyjrzeć się, jakie czynniki mogą wpłynąć na kurs akcji PKO BP i jakie decyzje inwestycyjne mogą być podejmowane w świetle dzisiejszych wydarzeń na rynku. Oto analiza kluczowych zagadnień, które mogą kształtować dzisiejszy dzień inwestycyjny, z naciskiem na PKO BP.

Czytaj więcej 26 października 2023

Jak donoszą dziś media, Janusz Palikot znalazł się w środku skandalu finansowego, a prokuratura prowadzi dochodzenie dotyczące pożyczek udzielanych w ramach jego przedsiębiorstw. Firma Janusza Palikota, specjalizująca się w produkcji alkoholu, boryka się z poważnymi problemami finansowymi, co skutkuje koniecznością sprawdzenia legalności działań związanych z crowdfundingiem pożyczkowym.

Czytaj więcej 19 października 2023

W najnowszej edycji konkursu „The Best Annual Report”, organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków (IRiP), Raport Roczny BNP Paribas Bank Polska S.A. triumfował, zdobywając I nagrodę główną w kategorii banki i instytucje finansowe. To już piąty rok z rzędu, kiedy raport banku otrzymuje wyróżnienie, a drugi raz z kolei, zdobywa najwyższą nagrodę. Dodatkowo, Kapituła Konkursu po raz pierwszy wyróżniła bank za najlepsze sprawozdanie z działalności w kategorii banki i instytucje finansowe

Czytaj więcej 17 października 2023

Inwestowanie na rynkach finansowych może wydawać się skomplikowane i niebezpieczne, szczególnie dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z świeżym światem finansów. Jednakże, z odpowiednią wiedzą, strategią i przestrzeganiem kluczowych zasad bezpieczeństwa, nawet początkujący inwestor może osiągnąć sukces i pomnażać swoje środki finansowe z biegiem czasu. Poniżej przedstawiamy poradnik dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją inwestycyjną podróż, unikając zbędnych ryzyk i ucząc się, jak mądrze gromadzić kapitał na przyszłość.

Czytaj więcej 17 października 2023

Podczas dzisiejszej sesji rynkowej przyglądamy się z bliska notowaniom akcji PKO BP. Środa, 11 października, przynosi ze sobą kolejne wyzwania dla inwestorów, a my analizujemy, jak kształtuje się kurs tej ważnej spółki na giełdzie. Czym różnią się notowania w dzisiejszym dniu, jakie trendy rysują się na wykresie, a także jakie czynniki wpływają na zmienność cen akcji PKO BP? Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej na temat obecnej sytuacji tej renomowanej instytucji finansowej na rynku kapitałowym.

Czytaj więcej 11 października 2023

PKO Bank Polski, będący jednym z najważniejszych graczy na polskim rynku finansowym, od dawna przyciąga uwagę inwestorów i entuzjastów giełdy. Jego akcje są regularnie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, co czyni je dostępnymi dla szerokiego grona inwestorów. Dla osób zainteresowanych inwestycjami, pytanie brzmi: jakie były ceny akcji PKO BP we środę, 27 września?

Czytaj więcej 27 września 2023

Na giełdzie papierów wartościowych, każdy dzień to nowa historia pełna wyzwań i możliwości dla inwestorów. Początek września nie jest tu wyjątkiem, a sektor bankowy, w tym bank Santander, odgrywa znaczącą rolę na rynku finansowym. Banki są fundamentem gospodarki, a zmienność w ich notowaniach często odzwierciedla ogólną kondycję rynku. W niniejszym wprowadzeniu przyjrzymy się bliżej notowaniom akcji Santander na początku września, analizując czynniki wpływające na ten sektor. Dodatkowo, postaramy się dostarczyć informacji o najnowszych wydarzeniach, które mogą wpłynąć na te notowania w nadchodzących dniach. Zachęcamy do śledzenia naszej analizy notowań Santander, która może dostarczyć cenne wskazówki inwestycyjne.

Czytaj więcej 1 września 2023

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego (KNF): Zielone Światło dla Nowego Prezesa. Decyzja KNF, jednogłośnie wyrażająca zgodę na nominację Dariusza Szweda, była owocem długich konsultacji i analizy profilu tego wybitnego eksperta. Zaskakujące jednak było to, że ta nominacja przyszła po wcześniejszym powołaniu Szweda na stanowisko wiceprezesa banku w połowie kwietnia. Teraz, po uzyskaniu pozwolenia od KNF, Dariusz Szwed obejmuje kluczową pozycję – fotel prezesa PKO BP.

Czytaj więcej 31 sierpnia 2023

W dzisiejszym artykule skupimy się na Alior Banku, jednym z istotnych graczy na polskim rynku finansowym. Prześledzimy aktualny kurs akcji, analizując notowania oraz przyglądając się wykresowi kursu i danym historycznym. Wprowadzimy się także w analizę zmienności cenowej, która jest kluczowym elementem dla inwestorów i obserwatorów rynków. Dowiemy się, jakie czynniki mogą wpływać na wahania kursu akcji Alior Banku i jakie trendy mogą kształtować przyszłe notowania tej instytucji finansowej.

Czytaj więcej 31 sierpnia 2023

Dzisiaj skupimy się na notowaniach akcji Pekao SA, jednego z wiodących banków w Polsce. Przyjrzymy się zmienności oraz wahaniom cen akcji, a także przeanalizujemy wykres notowań na czwartek, 31 sierpnia. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jaka była cena akcji Pekao SA w tym dniu i jakie trendy mogły wpłynąć na te notowania. Odkryjmy, ile obecnie kosztują akcje tego bankowego giganta i czy w ostatnim czasie miało miejsce znaczące zdarzenie, które mogło wpłynąć na cenę akcji.

Czytaj więcej 31 sierpnia 2023

Wtorek, 29 sierpnia 2023 roku, zapisał się na kartach rynków finansowych jako dzień pełen napięć, oczekiwań i dynamicznych zmian. W centrum zainteresowania inwestorów znalazły się akcje jednej z czołowych instytucji na polskiej giełdzie – Pekao SA. Notowania, wykresy i wskaźniki zmienności tego banku stały się obiektem zwracającej uwagę analizy. W tym artykule pragniemy spojrzeć głębiej w tę fascynującą sytuację, badając, co takiego wydarzyło się na rynkach i jakie odbicie znalazło to w sektorze bankowym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Czytaj więcej 29 sierpnia 2023

W dynamicznym świecie rynków finansowych, każdy dzień może przynieść istotne zmiany, które wpływają na wycenę różnych aktywów. Jednym z kluczowych obszarów zainteresowania inwestorów jest sektor bankowy, który nie tylko stanowi ważny element gospodarki, ale również jest barometrem ogólnego stanu finansowego. W tym kontekście, szczególnie istotne są analizy dotyczące notowań poszczególnych banków, takich jak mBank, której […]

Czytaj więcej 25 sierpnia 2023

W dynamicznym świecie finansów, obserwacja notowań akcji oraz analiza ich zmienności stanowi kluczową część procesu inwestycyjnego. W dniu czwartku, 24 sierpnia, skupiamy naszą uwagę na spółce Pekao SA, jednym z kluczowych graczy na rynku bankowym. Odniesiemy się do aktualnej ceny pojedynczej akcji Pekao SA oraz dokonamy szerokiej analizy zmienności kursu w kontekście ostatniego okresu. Ponadto, spojrzymy na obraz sektora bankowego jako całości, badając kluczowe aspekty jego notowań. Przyjrzyjmy się z bliska notowaniom akcji Pekao SA, odkrywając, jak zmieniała się ich cena i jakie wydarzenia mogły wpłynąć na ten proces w ostatnim czasie.

Czytaj więcej 24 sierpnia 2023

W dynamicznym świecie finansów, śledzenie notowań akcji największych polskich banków stanowi kluczowe wyzwanie dla inwestorów, analityków oraz osób zainteresowanych stanem sektora finansowego. W dniu czwartku, 24 sierpnia, zwracamy uwagę na kurs akcji jednego z dominujących graczy na rynku, czyli PKO BP. Wartości notowań akcji banku są barometrem, odzwierciedlającym nie tylko kondycję finansową samej instytucji, ale również oczekiwania rynku co do stabilności i perspektyw rozwoju sektora bankowego.

Czytaj więcej 24 sierpnia 2023

W dzisiejszym artykule skupimy się na fascynującym światku finansów i rynków kapitałowych, a konkretnie na analizie zmienności kursu akcji Banco Santander – jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych. Banki odgrywają istotną rolę w gospodarce i na rynkach, a zmienność ich kursów akcji często przyciąga uwagę inwestorów, analityków i pasjonatów finansów.

Czytaj więcej 23 sierpnia 2023

Dziś, w piątek 18 sierpnia, skupiamy się na tym, jak akcje Pekao SA reagują na zmieniający  się klimat rynkowy. Prześledzimy również bieżącą sytuację na światowych rynkach finansowych, a także skoncentrujemy się na ogólnych trendach w sektorze bankowym. Analizując wpływ różnorodnych czynników, zarówno ekonomicznych, politycznych, jak i rynkowych, postaramy się zrozumieć, jakie czynniki mogą wpłynąć na dzisiejsze ruchy cenowe oraz ogólne tendencje w sektorze bankowym i na globalnych rynkach finansowych. Zachęcamy do lektury, aby uzyskać pełniejszy obraz bieżącej sytuacji inwestycyjnej i dowiedzieć się, jak może się ona kształtować w ciągu tego dnia na rynkach finansowych.

Czytaj więcej 18 sierpnia 2023

Dziś, piątek 18 sierpnia, to istotny dzień dla inwestorów, gdyż nasza uwaga skupia się na tym, jak akcje Santandera zachowują się w obliczu zmieniającej się sytuacji rynkowej. W tym artykule przeanalizujemy wpływ różnorodnych czynników, zarówno ekonomicznych, jak i politycznych, na notowania akcji Santandera oraz przyjrzymy się, jakie wydarzenia mogą wpłynąć na obecne ruchy cenowe i ogólne tendencje na światowych rynkach finansowych. Zachęcamy do lektury, aby zrozumieć, jak może kształtować się obecny krajobraz inwestycyjny i jakie scenariusze mogą mieć wpływ na nasze decyzje inwestycyjne w ciągu dnia.

Czytaj więcej 18 sierpnia 2023

Wpływ globalnych wydarzeń gospodarczych, w tym zmiany stóp procentowych, inflacji oraz ogólnego klimatu inwestycyjnego, stanowi istotny czynnik dla sektora bankowego. Wraz z oczekiwanym ogłoszeniem wyników finansowych PKO BP, inwestorzy będą starali się zrozumieć, w jaki sposób bank poradził sobie w warunkach niskich stóp procentowych oraz zmieniających się preferencji klientów. Kluczowym elementem analizy będzie również zdolność banku do zarządzania ewentualnymi ryzykami kredytowymi w obliczu niepewności gospodarczej.

Czytaj więcej 17 sierpnia 2023

W dzisiejszym artykule skupimy się na analizie bieżącej sytuacji akcji mBank, jednego z czołowych graczy w polskim sektorze bankowym. Przyjrzymy się uważnie wykresom, notowaniom oraz kursowi akcji mBank, koncentrując się na informacjach dostępnych w czwartek, 17 sierpnia. Będziemy starali się rozwikłać, ile kosztują akcje mBank w tym konkretnym momencie i jakie mogą być przyczyny ewentualnych zmian w wartości tych akcji.

Czytaj więcej 17 sierpnia 2023

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się aktualnej sytuacji akcji spółki Alior Bank oraz zastanowimy się nad obecnym kursem tych akcji. W kontekście zmieniającego się krajobrazu sektora bankowego, warto zwrócić uwagę na to, jak Alior Bank radzi sobie w obliczu różnych wyzwań i trendów. Przyglądając się wydarzeniom z czwartku, 17 sierpnia, okaże się, jakie czynniki wpływają na wycenę akcji Alior Bank oraz jakie perspektywy mogą kształtować przyszłość spółki w kontekście ogólnego rynku finansowego.

Czytaj więcej 17 sierpnia 2023

W środowisku gospodarczym, w którym niemal każda decyzja i wydarzenie mają wpływ na zachowanie rynków finansowych, uwaga inwestorów skupia się na sektorze bankowym. Polski sektor bankowy nie jest wyjątkiem i odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu lokalnej i globalnej ekonomii. W tym kontekście, wyczekiwane notowania akcji banku Santander na czwartek, 17 sierpnia, stają się istotnym wyznacznikiem trendów i tendencji w sektorze.

Czytaj więcej 17 sierpnia 2023

W artykule zostanie szczegółowo omówiony rachunek maklerski oferowany przez Bossa.pl, czyli Dom Maklerski BOŚ – w tekście znajdziesz m.in. informacje o ofercie, pakietach usług, opłatach i prowizjach czy o narzędziach giełdowych występujących przy inwestowaniu z DM BOŚ. Zapraszamy do lektury! Dalsza część tekstu znajduje się pod materiałem wideo. Oferta BOSSA.PL Jaki pakiet usług w Bossa.pl […]

Czytaj więcej 6 lipca 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu