akcja pekao sa

W dzisiejszym artykule skupimy się na analizie notowań akcji Pekao SA, jednej z wiodących polskich instytucji finansowych, w dniu 31 lipca 2023 roku. Przez ostatni miesiąc, kurs akcji Pekao podlegał zmienności, a jego wartość ewoluowała w odpowiedzi na wydarzenia rynkowe, trendy makroekonomiczne i raporty finansowe spółki. 

Przyjrzymy się bliżej najwyższemu i najniższemu kursowi akcji Pekao z ostatniego miesiąca oraz przeanalizujemy wykres notowań, aby lepiej zrozumieć, jak wygląda sytuacja tej ważnej spółki na giełdzie.

Wykres Pekao S.A.

Dzisiejszy kurs akcji spółki Pekao SA

Dziś, w poniedziałek, 31 lipca, po godzinie 9:00, kurs akcji banku Pekao SA wynosił 119,45 złotych. Notowania akcji tej jednej z największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie wzrosły o 1,19 procent w porównaniu do zamknięcia poprzedniej sesji. Co więcej, w stosunku do początku roku 2023, wartość akcji wzrosła już o imponujące 38%

Notowania Pekao SA

Przez ostatnie 12 miesięcy, kurs akcji Pekao zanotował znaczący wzrost o 7,04%

Najwyższy kurs akcji Pekao SA wyniósł 119,60 PLN, a najniższy 101,40 PLN, co daje różnicę 18,20 PLN. To oznacza, że w ciągu ostatnich kilku tygodni akcje tej spółki miały duży zakres zmian cen, co może przyciągnąć uwagę inwestorów.

Średnia cena akcji Pekao SA w tym okresie wyniosła 111,22 PLN, co pokazuje, że mimo zmienności kursu, kurs średni oscylował wokół tej wartości.

Zmiana procentowa kursu akcji Pekao SA w analizowanym okresie wyniosła 7,04 proc...

facebook linkedin link search star star-empty menu